Chấp nhận đó là dấu hiệu của sự tỉnh thức.

Khi chấp nhận những gì đang xẩy ra mà không còn sự chống đối, kháng cự, mong nó sẽ là, phải là…đó là lúc bình yên quay trở lại.

Khi chấp nhận những gì đang xẩy ra mình hiểu rằng bởi tại giây phút này mọi thứ cần phải vậy và việc của mình là cứ thuận theo dòng chảy đó, cứ để cho pháp vận hành mà không đưa ý kiến chủ quan tác động tới những gì đang diễn ra.

Khi chấp nhận đó là lúc năng lượng của mình thay đổi, tâm thế của mình cũng thay đổi từ vai trò nạn nhân chuyển thành vai trò làm chủ, mở lòng đón nhận, chấp nhận những gì đang diễn ra. Khi đó mình tách rời mà không bị chìm vào những gì đang diễn tiến, từ đó có cái nhìn rộng hơn, độ lượng và bao dung. Và sự kiện đó không còn chạm được tới mình.


Chấp nhận ở đây không phải yếu hèn mà hiểu rằng tại giây phút này mình không thể làm khác, nó đủ nhân duyên mà trổ quả. Chấp nhận ở đây còn là chấp nhận cả những gì trong mình, những gì mình có, những gì đến/ xẩy ra với mình bởi hiểu rằng mình không thể thay đổi được gì, có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm với/ khả năng của bản thân. 

Khi biết Chấp nhận sẽ có Bình yên. Chấp nhận một cách trí tuệ. Yêu thương cũng bắt đầu từ sự Chấp nhận.

Bùi Hiền Hậu

0 comments Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
NGHỀ KHAI VẤN © 2020 - happiLab
Top